Kariyer
Kariyer
Dağ Holding’in hedefi, yapmakla yükümlü olduğu görevi yüksek performansla sürdürürken mesleki gelişimine de önem veren bir çalışan profili oluşturmaktır.

Çalışanların performans ve motivasyonlarını en yüksek düzeye taşıyarak, dinamik bir çalışma ortamı yaratmak, Dağ Holding’in insan kaynakları anlayışının temelini oluşturmaktadır.
Dağ Holding, insan kaynakları süreçlerinde ve uygulamalarında yasal mevzuatları, ilke ve prensipleri, iş etiği ilkelerini benimsemekte ve bu doğrultuda hareket etmektedir.
Dağ Holding’in insan kaynakları stratejisi, grubun ilke, hedef ve iş stratejileriyle aynı doğrultuda ve destekleyici şekilde oluşturulmaktadır.